3D štruktury

Patria k  najnovším trendom dekoracií stien na celom svete. Doposial boli realizované v krajinách po celom svete u nás na slovensku sú na začiatku vývinu dekorácií stien. Sú jedinečné a 100% originálne lebo ani jedna zo stien sa nedá zopakovat ešte raz.